Дипломни работи, курсови работи, реферати, доклади, казуси, есета, презентации, проекти, дисертации, преразкази, съчинения. Курсове, уроци

курсова работа Наука и идеология

курсова работа Наука и идеология

Прочети повече

курсова работа Човек и власт

курсова работа Човек и власт

Прочети повече

курсова работа Феномените на социалното битие: отчуждение и свобода

курсова работа Феномените на социалното битие: отчуждение и свобода

Прочети повече

курсова работа Човекът и неговата личност

курсова работа Човекът и неговата личност

Прочети повече

курсова работа Човек и общество. Теории за възникването на човека и обществото. Ролята на природната среда

курсова работа Човек и общество. Теории за възникването на човека и обществото. Ролята на природната среда

Прочети повече

курсова работа Труд, дейност, практика. Социалното време и пространство

курсова работа Труд, дейност, практика. Социалното време и пространство

Прочети повече

ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС ИЛИ БЪРНАУТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

В съвременния свят все по-често и забележимо се проявяват състоянията на стрес, на професионално изтощение, изгаряне или бърнаут. През последните десетилетия под въздействието на различни фактори – икономически, социални, на промените в начина на живот на съвременното човечество, непрестанните промени в обкръжаващата среда, бързото развитие на технологиите, промени в природата, замърсяването на околната среда и редица други фактори, специалистите, а и обикновеният човек отбелязват сериозното увеличение на психо-емоционалното напрежение и стреса. Наред с това, през последните години мнозина учени, които изучават нарастващия стрес и бърнаут, признават че интересът към синдрома се разпространява и съответства на икономическото развитие на страните. През последните няколко десетилетия глобализацията, либерализацията и приватизацията предизвикаха резки промени в съвременния трудов процес на хората в цял свят. Растящите изисквания от придобиване на нови знания и умения, нуждата от бърза промяна в характера на извършваната работа, рязкото увеличаване на производителността и качеството на дейността, напрегнатото работно ежедневие, в много случай довеждат до появата на синдрома на професионалното изчерпване. Същевременно работодателите и организациите често не се интересуват от съществуването на този проблем, не полагат усилия за неговата превенция, профилактика, както и за прилагането на ефективни методи и методики за неговото ограничаване и преодоляване.

Прочети повече

курсова работа Човек и история. Теории за историята

курсова работа Човек и история. Теории за историята

Прочети повече

курсова работа Философска антропология – философско учение за човека

курсова работа Философска антропология – философско учение за човека

Прочети повече

курсова работа Аксиология: учение за ценностите

курсова работа Аксиология: учение за ценностите

Прочети повече

курсова работа Диалектика: учение за развитието

курсова работа Диалектика: учение за развитието

Прочети повече

курсова работа Гносеология /епистемология/: учение за познанието

курсова работа Гносеология /епистемология/: учение за познанието

Прочети повече