академично есе по книгата „Методология и методи на педагогическите изследвания“ на проф. Георги Бижков, Володар Краевски, 2007 Методите на педагогическите изследвания като методологически проблем

  • академично есе по книгата „Методология и методи на педагогическите изследвания“ на Георги Бижков, Володар Краевски, 2007 Методите на педагогическите изследвания като методологически проблем

Вашият коментар