Етикет: световната сигурност

курсов проект Тероризмът като заплаха за световната сигурност – определение и характеристики. Класификация на терористичните актове

Съдържание
1. Увод…………………………………………………………………………………………………… 2 с.
2. Тероризмът като заплаха за световната сигурност – определение и характеристики…………………………………………………………………………………… 4 с.
3. Класификация на терористичните актове…………………………………………. 14 с.
4. Заключение………………………………………………………………………………………….. 22 с.
5. Използвана литература……………………………………………………………………….. 23 с.

Прочети повече