философско есе Генетично предопределено ли е човешкото поведение?

Вашият коментар