Професионално обучение

Учебно-консултантски център „Словеси“ и Център за професионално обучение „СоВи“ към ШКОЛА ЗАЕДНО ПРЕЗ ГОДИНАТА ООД  осъществяват професионално обучение и удостоверяването му с придобиване на степен на професионална квалификация по:

 • Професия „Помощник-възпитател“, Код 762030

Специалност Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца, Код 7620301, трета степен на професионална квалификация

 • Професия „Готвач“, Код 811070

Специалност Производство на кулинарни изделия и напитки, Код 8110701, втора степен на професионална квалификация

 • Професия „Сервитьор-барман“, Код 811080

Специалност Обслужване на заведения в обществено хранене, Код 8110801, втора степен на професионална квалификация

 • Професия „Монтьор на транспортна техника“, Код 525020

Специалност Автотранспортна техника, Код 5250201, втора степен на професионална квалификация

 • Професия „Монтьор на транспортна техника“, Код 525020

Специалност Пътностроителна техника, Код 5250202, втора степен на професионална квалификация

 • Професия „Растениевъд“, Код 621030

Специалност Полевъдство, Код 6210302, втора степен на професионална квалификация

 • Професия „Растениевъд“, Код 621030

Специалност Зеленчукопроизводство, Код 6210303, втора степен на професионална квалификация

 • Професия „Растениевъд“, Код 621030

Специалност Трайни насаждения, Код 6210304, втора степен на професионална квалификация

 • Професия „Растениевъд“, Код 621030

Специалност Растителна защита, Код 6210308, втора степен на професионална квалификация

 • Професия „Икономист“, Код 345120

Специалност Индустрия, Код 3451201, трета степен на професионална квалификация

 • Професия „Икономист“, Код 345120

Специалност Търговия, Код 3451202, трета степен на професионална квалификация

 • Професия „Икономист“, Код 345120

Специалност Земеделско стопанство, Код 3451203, трета степен на професионална квалификация

 • Професия „Икономист“, Код 345120

Специалност Икономика и мениджмънт, Код 3451204, трета степен на професионална квалификация

 • Професия „Икономист“, Код 345120

Специалност Горско стопанство, Код 3451205, трета степен на професионална квалификация

 • Професия „Оперативен счетоводител“, Код 344030

Специалност Оперативно счетоводство, Код 3440301, трета степен на професионална квалификация

 • Професия „Оператор на компютър“, Код 482030

Специалност Текстообработване, Код 4820301, първа степен на професионална квалификация

 • Професия „Заварчик“, Код 521090

Специалност Заваряване, Код 5210901, първа степен на професионална квалификация

 • Професия „Работник в озеленяването“, Код 622030

Специалност Озеленяване и цветарство, Код 6220301, първа степен на професионална квалификация

     Обучението се осъществява онлайн по най-високите образователни стандарти. Лицензираният Център за професионално обучение „СоВи“ към ШКОЛА ЗАЕДНО ПРЕЗ ГОДИНАТА ООД издава легитимни удостоверения за проведените обучения.      

Нашият телефон за връзка е 0876424904. Можете да ни пишете и на следния имейл: pismenirazrabotki@abv.bg

Вашият коментар