Изготвяне на докторски дисертации

Екипът на учебно-консултантски център ”Словеси” осъществява подготовка, консултации и изготвяне на докторски дисертации по:

  • икономика, финанси, счетоводна отчетност, маркетинг, МИО, мениджмънт, индустриален мениджмънт, предприемачество, управление и други икономически специалности.
  • различни области на правото: гражданско, търговско, наказателно, административно, данъчно и осигурително, международно и конституционно, разработки в областта на гражданския и административния процес, теория и философия на правото.
  • в областта на изкуствознанието – анализ на различни области, стилове, течения и представители в сферата на изобразителното изкуство, киното, театъра, музиката, интерактивното изкуство, художествената литература.
  • в различни области от социологията и етнологията: обща социология, социология на малките групи, политическа социология и политология, социология на правото, икономическа социология, социология на изкуството и културата, социална антропология.
  • В различни области на географията, историята, философията, политологията,  педагогиката,  психологията, журналистиката, медиите, българския език, филологията
  • В различни области на техниката и технологиите, електротехниката и електрониката, аграрните науки, биологията, химията, физическото възпитание и много други.

      Изготвeните докторски дисертации са уникални и оригинални, имат ясно изразен научен принос, разработват се от висококвалифицирани специалисти, в строго съответствие с поръчката и препоръките на научния ръководител. С докторантите екипът на учебно-консултантски център ”Словеси” работи до самата публична защита, като се разработва и авторефератът съгласно изискванията на научния ръководител.

      Гарантирана е конфиденциалността при разработката на дисертацията, като се спазват професионалните етични норми и принципи.

      Нашите телефони за връзка са 0876424904, 0897424904. Можете да ни пишете и на следния имейл: vandalisi@abv.bg

       За повече информация посетете нашия електронен сайтhttp://kursoviraboti.com

Вашият коментар