КАК ДА ОБЯСНИМ ТОВА СПОКОЙСТВИЕ, С КОЕТО БОТЕВИЯТ ГЕРОЙ – ДЪЛБОКО ЕМОЦИОНАЛНИЯТ ЧОВЕК – ГОВОРИ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА СМЪРТ В ПОЕМАТА “НА ПРОЩАВАНЕ”?

  • КАК ДА ОБЯСНИМ ТОВА СПОКОЙСТВИЕ, С КОЕТО БОТЕВИЯТ ГЕРОЙ – ДЪЛБОКО ЕМОЦИОНАЛНИЯТ ЧОВЕК – ГОВОРИ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА СМЪРТ В ПОЕМАТА “НА ПРОЩАВАНЕ”?

Вашият коментар