казус по БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ. КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА НЕВЕРБАЛНИТЕ КОМУНИКАЦИИ – ПРАВИЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА ЕЗИКА НА ТЯЛОТО – ЕЛЕМЕНТИ, ОСНОВНИ ФУНКЦИИ. ЗНАЧЕНИЕ НА ИЗРАЗА НА ЛИЦЕТО, ЖЕСТОВЕТЕ. РАЗЧИТАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО, ЦВЕТОВЕТЕ И ДРУГИ

казус по БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ. КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА НЕВЕРБАЛНИТЕ КОМУНИКАЦИИ – ПРАВИЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА ЕЗИКА НА ТЯЛОТО – ЕЛЕМЕНТИ, ОСНОВНИ ФУНКЦИИ. ЗНАЧЕНИЕ НА ИЗРАЗА НА ЛИЦЕТО, ЖЕСТОВЕТЕ. РАЗЧИТАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО, ЦВЕТОВЕТЕ И ДРУГИ

Вашият коментар