За нас

Ние сме екипът на Учебно-консултантски център „Словеси“.

       В Учебно-консултантски център ”Словеси” се изготвят курсови и дипломни работи, дисертации, казуси, теми, есета, реферати, презентации, проекти, доклади, речи, магистърски тези, планове, конспекти, задачи, изпитни въпроси, научни статии, книги, преразкази, съчинения за студенти, ученици, докторанти и учители на всякакви поставени теми и съгласно всякакви индивидуални изисквания по икономика, маркетинг и бизнес администрация, финанси и счетоводство, журналистика и пиар, индустриален мениджмънт, МИО, право, стопанско управление, педагогика, социални дейности, политология, медии, предприемачество, психология, публична администрация, социология, история, география, философия, религия, електротехника, електроника, автоматизация на производството, химия, биология, медицина, български език и литература, славянски филологии, английска филология, романски филологии, математика и статистика, физика, механика, машинно инженерство, международни отношения и комуникации, сигурност, софтуерни технологии, антропология, етнология, изкуства, театър, спорт, военно дело, транспорт, двигатели с вътрешно горене, аграрни науки, строителство и архитектура, телекомуникации и други. Писмените разработки се изготвят на български, английски, руски, френски и испански език.

В Учебно-консултантски център ”Словеси” се изготвят писмени разработки за ученици – съчинения, есета, интерпретации, доклади, презентации, проекти по български език и литература, английски език, руски език, история, философия и всички други учебни предмети.

В Учебно-консултантски център ”Словеси” се изготвят писмени разработки и задачи за педагогически специалисти – за първа, втора и трета професионалноквалификационна степен /ПКС/ по всички учебни предмети и по мениджмънт на образованието. Писмените разработки се изготвят съобразно изискванията на научния ръководител и зададените срокове за разработка. Всяка педагогическа разработка се изготвя индивидуално и отговаря на педагогическия профил на специалиста, на неговата педагогическа практика и компетенции, подпомага неговото кариерно развитие.

В Учебно-консултантски център ”Словеси” се изготвят, редактират и набират на компютър писмени разработки за студенти, докторанти и ученици – курсови и дипломни работи, реферати, казуси, доклади, дисертации, научни статии, книги, проекти, план-конспекти, съчинения, преразкази и много други.

В Учебно-консултантски център ”Словеси” се разработват академични и философски есета на английски, руски, френски и испански език за български и чуждестранни университети и училища. Пишат се и се редактират научни и публицистични статии, дисертации и докторантски задания.

Изготвяме писмени разработки за всички бакалавърски и магистърски програми за следните специалности:

 1. Български език и литература
 2. Икономика, финанси, счетоводство
 3. Стопанско управление, индустриален мениджмънт, маркетинг
 4. Регионална сигурност, управление на човешките ресурси
 5. Философия, етика, естетика
 6. Право
 7. Религия
 8. Педагогика
 9. Антропология
 10. Театър, Изкуства
 11. Културология, социология, европеистика
 12. Психология
 13. Криминология, национална сигурност, военни науки
 14. Социални дейности
 15. Кино, реклама, шоубизнес
 16. Журналистика
 17. PR, връзки с обществеността, масови комуникации
 18. Електронни и печатни медии
 19. Kнигоиздаване
 20. Етнология, история, география
 21. Политология
 22. Публична администрация
 23. Европейско сътрудничество и интеграция
 24. Библиотечно-информационни науки
 25. Математика и информатика
 26. Статистика и иконометрия
 27. Компютърни науки
 28. Софтуерно инженерство
 29. Информационни системи
 30. Химия, физика, биология, медицина
 31. Геология, туризъм, аграрни науки
 32. Електротехника, електроника, строителство и други

       Изготвяме писмени разработки по заданията на всички университети и колежи в България (посочени в азбучен ред):

 • Аграрен университет – Пловдив
 • Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив
 • Академия на Министерство на вътрешните работи (МВР)
 • Американски университет – Благоевград
 • Бургаски Свободен университет – Бургас
 • Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – Варна
 • Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново
 • Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна
 • Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски“ – Долна Митрополия
 • Висше училище по застраховане и финанси
 • Висше строително училище „Любен Каравелов“
 • Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
 • Военна академия „Георги Стойков Раковски“
 • Европейски колеж по икономика и управление
 • Европейския политехнически университет (ЕПУ) – гр. Перник
 • Земеделски колеж – Пловдив
 • Икономически университет – Варна
 • Интернационален колеж – Албена
 • Колеж по библиотекознание и информационнни технологии
 • Колеж по мениджмънт Адам Смит – Национален учебен център (София)
 • Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг (Датския колеж)
 • Колеж Омега
 • Колеж по мода и дизайн „Св. Ариадна“
 • Колеж по телекомуникации и пощи
 • Колеж „Телематика“ – Стара Загора
 • Колеж по туризъм „Свети Мина“ – София
 • Лесотехнически университет – София
 • Медицински университет – Плевен
 • Медицински университет „проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна
 • Медицински университет – София
 • Медицински университет – Пловдив
 • Международен Славянски Институт
 • Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград
 • Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
 • Национален Военен Университет „В. Левски“
 • Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) – София
 • Национална Спортна Академия (НСА) „Васил Левски“ – София
 • Национална художествена академия – София
 • Нов Български университет – София
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Пловдив
 • Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София
 • Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
 • Технически университет – Варна
 • Технически университет – Габрово
 • Технически университет – Пловдив
 • Технически университет – София
 • Тракийски университет – Стара Загора
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
 • Университет за национално и световно стопанство – София
 • Университет „проф. д-р Асен Златаров“- Бургас
 • Университет по хранителни технологии – Пловдив
 • Франкофонски институт по администрация и управление
 • Химико технологичен и металургичен университет (ХТМУ) -София
 • Частен професионален колеж „Делта“
 • Частен професионален колеж „Хармония“
 • Шуменски университет – Шумен
 • Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
 • City University – Правец
 • International University – София

     Изготвяме писмени разработки за всички общообразователни и специални предмети в училище.

      Предлагаме писмени работи на английски, руски, френски език и други чужди езици както за български, така и за чуждестранни висши учебни заведения или училища. Ако не можем да намерим подходящ специалист, който да изготви писмената разработка направо на чуждия език, предлагаме изготвяне на работата на български език и след това превеждане на чуждия език. Тази услуга се заплаща съгласно тарифата за превод на страница.

        Гарантираме ви пълна конфиденциалност! Никой освен прекия изпълнител на вашата поръчка няма достъп до посочените от Вас лични данни. Пълната информация за поръчаната от вас писмена разработка – изисквания, насоки и предпочитания – е важна за нас. Изпълняването на всички корекции, изисквани от преподаватели и клиенти, са безплатни, освен в случаите, в които първоначално предоставената информация е погрешна или непълна. Навреме направената от вас поръчка гарантира нейното изпълнение, вашето спокойствие и сигурност.

Предлагаме и следните допълнителни услуги:

 • кандидатстудентски курсове по всички дисциплини
 • подготвителни курсове за държавен зрелостен изпит
 • подготвителни курсове за национално външно оценяване в 7. клас
 • консултации със студенти
 • Индивидуални уроци по български език и литература, езикова култура, история, философия за ученици от 5 до 12 клас
 • Индивидуални уроци за текуща подготовка с ученици от 1. до 12. клас по всички дисциплини
 • Текстообработка –  компютърен набор на текстове;
 • Цялостно редактиране на текстове

       Учебно-консултантски център „Словеси“ и Център за професионално обучение „СоВи“ към ШКОЛА ЗАЕДНО ПРЕЗ ГОДИНАТА ООД  осъществяват професионално обучение и удостоверяването му с придобиване на степен на професионална квалификация по:

 1. Професия „Помощник-възпитател“, Код 762030

Специалност Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца, Код 7620301, трета степен на професионална квалификация

 1. Професия „Готвач“, Код 811070

Специалност Производство на кулинарни изделия и напитки, Код 8110701, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Сервитьор-барман“, Код 811080

Специалност Обслужване на заведения в обществено хранене, Код 8110801, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Монтьор на транспортна техника“, Код 525020

Специалност Автотранспортна техника, Код 5250201, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Монтьор на транспортна техника“, Код 525020

Специалност Пътностроителна техника, Код 5250202, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Растениевъд“, Код 621030

Специалност Полевъдство, Код 6210302, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Растениевъд“, Код 621030

Специалност Зеленчукопроизводство, Код 6210303, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Растениевъд“, Код 621030

Специалност Трайни насаждения, Код 6210304, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Растениевъд“, Код 621030

Специалност Растителна защита, Код 6210308, втора степен на професионална квалификация

 1. Професия „Икономист“, Код 345120

Специалност Индустрия, Код 3451201, трета степен на професионална квалификация

 1. Професия „Икономист“, Код 345120

Специалност Търговия, Код 3451202, трета степен на професионална квалификация

 1. Професия „Икономист“, Код 345120

Специалност Земеделско стопанство, Код 3451203, трета степен на професионална квалификация

 1. Професия „Икономист“, Код 345120

Специалност Икономика и мениджмънт, Код 3451204, трета степен на професионална квалификация

 1. Професия „Икономист“, Код 345120

Специалност Горско стопанство, Код 3451205, трета степен на професионална квалификация

 1. Професия „Оперативен счетоводител“, Код 344030

Специалност Оперативно счетоводство, Код 3440301, трета степен на професионална квалификация

 1. Професия „Оператор на компютър“, Код 482030

Специалност Текстообработване, Код 4820301, първа степен на професионална квалификация

 1. Професия „Заварчик“, Код 521090

Специалност Заваряване, Код 5210901, първа степен на професионална квалификация

 1. Професия „Работник в озеленяването“, Код 622030

Специалност Озеленяване и цветарство, Код 6220301, първа степен на професионална квалификация

      Обучението се осъществява онлайн по най-високите образователни стандарти. Лицензираният Център за професионално обучение „СоВи“ към ШКОЛА ЗАЕДНО ПРЕЗ ГОДИНАТА ООД издава легитимни удостоверения за проведените обучения.

Нашият телефон за връзка е 0876424904.

Можете да ни пишете на следните имейли:

pismenirazrabotki@abv.bg

kursoviraboti.com@gmail.com

kursoviraboti.com@yahoo.com

Можете да ни пишете и във фейсбук профила: Дипломни и курсови работи, реферати, есета, дисертации