Категория: уебдиректории на сайтове

курсова работа по Управление на репутационна криза Оставката на депутата от ГЕРБ Антон Тодоров – отношенията между българската журналистика и политическата власт

Управлението на кризи е дисциплина, която се развива от управление на инциденти, реагирането в спешни ситуации и управлението на непрекъснатост на бизнес процесите. Всички рискове за репутацията трябва да се разглеждат като потенциални кризи, които се развиват или от инциденти, или от проблеми. Според Ендрю Грифин кризисният мениджмънт е „взимане, прилагане и комуникиране на стратегически решения при изключителни условия на интензивен контрол, остър натиск и високоорганизиран риск“ (Христов 2017). Основният идентификатор на кризата не е това, което се е случило, ами това, което е заложено – репутацията, финансовият баланс, лицензът за дейността, бъдещето на организацията, както и непосредствеността на заплахата.

Прочети повече

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Чл. 1. С този закон се уреждат устройството, функциите, управлението и финансирането на висшето образование в Република България.

Чл. 2. Цел на висшето образование е подготовката на висококвалифицирани специалисти над средното образование и развитието на науката и културата.

Чл. 3. Висшето светско образование е независимо от идеологии, религии и политически доктрини. То се осъществява в съответствие с общочовешките ценности и националните традиции.

Прочети повече

курсова работа Дизайн на cайта на Министерство на отбраната

Страницата на Министерството на отбраната е с максимално опростена навигация и интерфейс, т.е. във функционално отношение уебдизайнът отговаря на техническите познания на таргетирана аудитория – потребителите бързо и лесно се ориентират какви са предимствата да се работи с информацията, която предоставя този сайт. Дизайнът е атрактивен, привличащ погледа, събужда любопитството и отговаря на нуждите на потребителите си. Успехът в информационното противопоставяне е свързан със спечелването на доверието на хората чрез обвързване на реалните действия с информационните усилия в интернет пространството. Това изисква последователен институционален подход между всички заинтересовани страни, което може да се постигне, чрез създаване на национален документ със стандарти за изграждане на уебсайтове, правила за употреба на социални медии в интернет и непрекъснато обучение.
Сайтът на Министерството на отбраната е достъпен и високо посещаван. Достъпни сайтове са тези, които нямат бариери, пречещи на хората да ги използват. Ако сайтът остава извън индекса на търсещите машини, той престава да бъде инструмент за комуникация в Интернет. Достъпният дизайн се постига чрез използването на текст с висок контраст, предоставяне на алтернативен текст за всички изображения и използването на етикети за бутони, така че хората, които използват четец на екрана, да могат да навигират лесно в сайта.

Прочети повече