Категория: разработка на задачи

Как се пише резюме

Съставянето на резюме изисква четене с разбиране и осмисляне на информацията от текста. Когато резюмираме даден текст, трябва да определим смисловите части на текста. Резюмирането всъщност е кратко изложение, в което са изведени основните положения на текста.
С резюмирането се проверяват уменията да се възприемат смисли от текстове с различни съдържателни, функционални и езикови особености, както и да се обработва получената информация в съответствие с поставената задача. В резюмето се отразяват също и уменията да се спазват книжовните норми.
В текста на резюмето пишешият предава информацията, като не изразява лично отношение и не дописва нови факти и обстоятелства, които липсват в текста.

Прочети повече

Придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/ от учители, директори и педагогически специалисти

С приеманото на Закона за предучилищното и училищното образование през 2016 г. за първи път е обособен раздел, който разглежда параметрите за кариерно развитие на педагогическите специалисти. Законодателят дава дефиниция на понятието „кариерно развитие”: „кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието.” В същия раздел законодателят е регламентирал тристепенен модел на кариерно развитие в хоризонтален план на учителите и възпитателите: учител/възпитател; старши учител/старши възпитател, главен учител/главен възпитател. Предвидено е и кариерно развитие на другите педагогическите специалисти, с изключение на учителите и възпитателите, което се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен. Делегирано е правото на работодателя да присъжда степените, които обаче не се запазват при прекратяване на трудовото правоотношение.

Прочети повече

КУРСОВА РАБОТА по електротехника и електроника за специалност Индустриален мениджмънт – решаване на задачи

ЗАДАЧА 2
А) Какво представлява полупроводниковите елементи (ППЕ).
Б) Какво представлява попупроводниковия ДИОД, принцип на действие, условно означение, волт-амперната характеристика.
В) Какво представлява попупроводниковия ТИРИСТОР, принцип на действие, условно означение, волт-амперната характеристика.

Прочети повече

презентация На какво като учители е нужно да научим децата, за да се справят с предизвикателствата на утрешния свят?

Cъвременният свят изглeждa cтaвa вce пo-cлoжeн. Texнoлoгиятa пpaви гoлeми cĸoĸoвe. Иĸoнoмиĸите бъpзo ce тpaнcфopмиpaт. B пoлитиĸaтa пpинципитe и paзбиpaниятa, ĸoитo ca били oпpeдeлящи в пpoдължeниe нa дeceтилeтия, вeчe нe мoгaт дa ce пpиeмaт зa дaдeнocт. Свидетели сме на обществени процеси, които пocтaвят пoд cъмнeниe бъдeщeтo.
Живeeм във вpeмe нa бъpзa пpoмянa. А тази промяна идвa c пpeдизвиĸaтeлcтвa и възмoжнocти. Образованието е призвано да ни подготви за тази промяна и да насочи вниманието ни към предизвикателствата на бъдещето.

Прочети повече

курсова работа Генератор на правоъгълни и триъгълни импулси – структурна и принципна схема

При предаване и обработка на информацията се използват сигнали с най-разнообразна форма – правоъгълни, линейни изменящи се, стъпалообразни синусоидални и други. Получаването на такива сигнали е възможно чрез използването на различни схеми, които условно могат да се разделят на:
• Специализирани генератори – генератори на правоъгълни импулси (мултивибратори), генератори на линейно изменящо се напрежение, генератори на стъпаловидно напрежение и пр.
• Многофункционални генератори, изградени на базата на подходящо свързани функционални устройства като интегратори, компаратори, умножители, суматори и други, които генерират едновременно два или повече сигнала с различна форма – правоъгълен и линейно изменящ се, правоъгълен и стъпалообразен и др.
• Генератори на функции, използващи апроксимация на функция F(t) описваща сигнала U(t), чрез който се генерира пулс със сложна форма.

Прочети повече