Категория: изготвяне на проект

есе НАУКА ЛИ Е ПАРАПСИХОЛОГИЯТА?

Статутът на парапсихологията като наука е предмет на нестихващи дебати в научните среди, а предметът на нейните изследвания представлява интерес за представителите на различни сфери на човешкото познание. Парапсихологията поставя въпроси, които често се оказват без еднозначен отговор, а отговорите, които предоставя, нерядко пораждат още повече неизвестни. Оттук може да се предположи, че парапсихологията често попада под ударите на множество критици, а научната ѝ принадлежност все още горещо се оспорва. От една страна, парапсихологията не разполага с неоспорими доводи за научната обоснованост на своя предмет, нито с научен арсенал и специфична методика за своите изследвания. Дали поради естеството на предмета и явленията, които изследва, дали поради спорния характер на емпиричните доказателства, с които разполага, или заради неспособността на голяма част от научните среди да излязат от зоната си на комфорт, признавайки, че не всичко може да се изучава и обяснява по познатите ни начини – парапсихологията рядко се възприема като равнопоставена на останалите научни направления. От друга страна обаче, стои въпросът – не е ли именно това основата за възникване на нова сфера на човешкото познание – стремежът да се обясни необяснимото, да се осигури логична обосновка на явления, вълнували човечеството в продължение на хилядолетия и които привидно изглеждат абсурдни и немислими от гледна точка на нашето съвремие.

Прочети повече

есе Economic Sustainability of Tourism

Due to the social, economic and technological changes propelled by the age of globalisation there has been a rapid development of tourism in the recent decades. This has ultimately led to an unprecedented growth in the number of visitors which has influenced our ideas of the touristic industry and its impact on the environment in particular. Moreover, it has revealed that the rapid tourism growth is often environmentally unbalanced and this situation calls for policy measures that would help the industry to maintain a proper balance between costs and benefits and implement a sustainable vision for the future of tourism.
Sustainable tourism is not to be considered as a separate type of tourism but rather as an umbrella term covering all types of tourism with view of the policy considerations that need to be put into practice in order to maintain a long-term balance between the benefits and the costs of tourism (OECD, 2020).

Прочети повече

доклад Statistical Analysis of Touristic Indicators in the Plovdiv Region

1. The data listed below has been provided by the NSI and the Municipality of Plovdiv regarding the regional tourism indicators in 2019. It has been taken into account to perform further calculations and estimate the overall relative share of the tourism activities compared to those of the industry on a national level for the respective period.

• Number of accommodation establishments in the region: 242
• Number of beds in the region: 11 531
• Total Revenue: 56 271 135
• Revenue Foreigners: 18 014 850
• Number of total overnight stays in the region: 1 129 439
• Number of overnight stays for foreigners: 310 856
• Number of persons who stayed overnight: 579 668
• Number of foreigners who stayed overnight: 143 752
• Total number of beds in the country: 341 506
• Number of regions: 28
• Total revenue for the country: 1 521 865 800
• Total number of tourists for the country: 8 187 634
• Total number of overnights for the country: 27 154 791
• Total number of establishments for the country: 3664

Прочети повече

курсова работа Анализ на реклама кафе „Лаваца”

Предмет на изследване на нашата курсова работа е рекламата на Lavazza в списания, вестници и календари. Мотото на този вид кафе е: Най-невероятното еспресо изживяване. Това е една от най-сексапилните рекламни кампании на марката, в сравнение с всички предишни. Чрез супергероини и кафе като вълшебен еликсир пресъздава обстановката в един измислен свят, където от доста време справедливостта и сигурността са заели мястото на безредието. Това, което превръща една от тези героини в съблазнителен войн на доброто, не е някакъв магически еликсир, а е кафето еспресо. Димящо и уханно, то присъства в образа, за да внуши цялата енергия и удоволствие, което трябва да получаваме. Тези супергероини успяват винаги да се запазят съблазнителни и печелещи доверието ни, дори и в най-опасните моменти. Известно е, че в този измислен свят всичко е възможно, ако вълшебният еликсир е еспресо Lavazza.

Прочети повече

Как се пише съчинение в училище

Съчинения се наричат текстовете, създавани по повод на някакъв нетекстов обект с описателни, осведомителни и пр. цели. Съчиненията се пораждат в ситуации на нерегламентирано или регламентирано текстопроизводство.
Съчинения, възникващи според предварително поставени условия за начина, по който да се третира обектът, се определят като регламентирани. В този случай от ученика се изисква да създаде съчинение с определена функционална натовареност – съчинение описание, съчинение повествование, съчинение разсъждение, осведомително съчинение, подбудително съчинение.

Прочети повече

курсова работа Философията на ХХ-ти век: феноменология, неопозитивизъм, “неомарксизъм”, херменевтика, структурализъм, постмодернизъм, философия на диалога, еко-философия и др.

курсова работа Философията на ХХ-ти век: феноменология, неопозитивизъм, “неомарксизъм”, херменевтика, структурализъм, постмодернизъм, философия на диалога, еко-философия и др.

Прочети повече

курсова работа Екзистенциална философия. Представители и основни идеи

курсова работа Екзистенциална философия. Представители и основни идеи

Прочети повече

курсова работа Отчужденият човек и неговата история: Карл Маркс

курсова работа Отчужденият човек и неговата история: Карл Маркс

Прочети повече

курсова работа Философията на Новото време. Франсис Бейкън и Рене Декарт

курсова работа Философията на Новото време. Франсис Бейкън и Рене Декарт

Прочети повече

курсова работа Бог, човек и свят в Средновековната християнска философия

курсова работа Бог, човек и свят в Средновековната християнска философия

Прочети повече

курсова работа Философски школи и идеи в Древна Индия и Китай

курсова работа Философски школи и идеи в Древна Индия и Китай

Прочети повече

курсова работа Философията: представи за нейния предмет, философията като светоглед, философската рефлексия, вечните философски въпроси

курсова работа Философията: представи за нейния предмет, философията като светоглед, философската рефлексия, вечните философски въпроси

Прочети повече