Категория: Писане на дисертации по поръчка

Изработваме дисертации по поръчка, като работим с клиента през цялото време до окончателната защита на неговата разработка пред комисия. Обърнете се на телефони 0897424904, 0876424904; e-mail: vandalisi@abv.bg

Изготвяне на докторски дисертации

Изготвeните докторски дисертации са уникални и оригинални, имат ясно изразен научен принос, разработват се от висококвалифицирани специалисти, в строго съответствие с поръчката и препоръките на научния ръководител. С докторантите екипът на учебно-консултантски център ”Словеси” работи до самата публична защита, като се разработва и авторефератът съгласно изискванията на научния ръководител.

Прочети повече