Етикет: ХАРАКТЕРИСТИКИ

курсова работа ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РУСИЯ

Демографският фактор, както икономическият и социалният са едни от основните предпоставки и условия за общественото развитие. Важността и значимостта на демографския проблем е призната от всички държави в света. По данни на Световната банка в развитие страни човешките ресурси представляват от 68% до 76% от цялото национално богатство. В съвременния свят човешкият потенциал представлява главен фактор за икономическия ръст и неговото състояние зависи от ефективността на използването на всички ресурси на развитието. Съществено влияние на икономиката оказва демографският фактор.
Работата е изградена на базата на най-новите официални данни на Русия за демографската ситуация в страната.
В Русия за м. октомври 2020 г. е планирано общоруско преброяване на населението. Поради това в момента могат да се ползват приблизителни данни. Оптимистичната прогноза за края на 2020 г. е в Русия да живеят 146 млн. 790 хил. човека. Съществува и песимистична прогноза, според която населението в Русия ще има съществено съкращение на населението до показатели – 146 млн. 700 хил. човека (srtv.gks.ru/storage/mediabank/ статья1.pdf).

Прочети повече