Етикет: Франция

презентация Франция – страната на свободата

Съдържание
1. Кратка история на Франция.
2. Франсоа Рабле и неговият епос за Пантагрюел.
3. Френският символ – галският петел.
4. Великите френски мислители-просветители. Русо, Волтер, Юго, Дидро. Рене Декарт.
5. Френската култура. Изобразително изкуство, музика, литература.
6. Франция – страната на виното.
7. Френската кухня – образец на изтънчеността.
8. Ценностите на френското общество днес.

Прочети повече