Етикет: триъгълни импулси

курсова работа Генератор на правоъгълни и триъгълни импулси – структурна и принципна схема

При предаване и обработка на информацията се използват сигнали с най-разнообразна форма – правоъгълни, линейни изменящи се, стъпалообразни синусоидални и други. Получаването на такива сигнали е възможно чрез използването на различни схеми, които условно могат да се разделят на:
• Специализирани генератори – генератори на правоъгълни импулси (мултивибратори), генератори на линейно изменящо се напрежение, генератори на стъпаловидно напрежение и пр.
• Многофункционални генератори, изградени на базата на подходящо свързани функционални устройства като интегратори, компаратори, умножители, суматори и други, които генерират едновременно два или повече сигнала с различна форма – правоъгълен и линейно изменящ се, правоъгълен и стъпалообразен и др.
• Генератори на функции, използващи апроксимация на функция F(t) описваща сигнала U(t), чрез който се генерира пулс със сложна форма.

Прочети повече