Етикет: тероризъм

дипломна работа Тероризмът – една от заплахите за националната сигурност

дипломна работа Тероризмът – една от заплахите за националната сигурност

Прочети повече

курсов проект Основни конвенции, свързани с международната сигурност. Международноправно инкриминиране на тероризма

Съдържание
1. Увод…………………………………………………………………………………………………………………2 с.
2. Основни конвенции, свързани с международната сигурност ………………………..3 с.
3. Международноправно инкриминиране на тероризма …………………………………..15 с.
• Възможности и практика за противодейстие на тероризма по света…………20 с.
4. Заключение………………………………………………………………………………………………………24 с.
5. Използвана литература……………………………………………………………………………………27 с.

Прочети повече