Етикет: студенти

Закон за кредитиране на студенти и докторанти

Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за кредитиране на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа.
Чл. 2. (1) Целта на закона е да се подобрят условията за достъп до висше образование.
(2) Законът се основава на следните принципи:
1. участие на студентите и докторантите във финансирането на обучението;
2. насърчаване на конкуренцията между висшите училища за предоставяне на по-качествено висше образование;
3. гарантиране на равен достъп до висше образование на лица независимо от социалния им статус;
4. сътрудничество между държавата и банките по повод кредитирането на студентите и докторантите.

Прочети повече