Етикет: семиотика

курсова работа Анализ на рекламата за Калофер от гледна точка на семиотиката

Фонът на всичките слайдове на рекламата за Калофер е орнаментален ансамбъл с геометрични и флорални мотиви от възрожденски килим, който се превръща в алюзия за възрожденското време, което е особено ценностно значимо за града – един от центровете на българската възрожденска мисъл, история и икономически завоевания. Орнаменталният ансамбъл се превръща в метафора на историческата значимост на града в българското съзнание – с неговите исторически и природни забележителности, значими личности от националната история, постижения в областта на занаятите. Орнаменталният ансамбъл се разгръща и като метафора на непрестанната и вечно съществуваща връзка на съвременния град Калофер със славното възрожденско минало, с духа на тази героична и ценностно значима епоха. Постигнатото внушение е за град, който е съхранил във времето възрожденския дух в себе си, град, който естествено е вплел в съвременното си съществуване природните дадености и е продължил устрема на възрожденците към нови постижения.

Прочети повече