Етикет: реферати

Как се изготвят реферати

Целта на рефератите е сбито и кратко да се представи съдържанието на научен труд, да се съпоставят данни от различни източници и да се обобщи най-същественото от тях, информация за автора (авторите), за приносите, за терминологията, откритията и др., оповестени в тези научни трудове. В повечето случаи е по-добре рефератите да са по-кратки, но съдържателни. Все пак е желателно минималният обем на рефератите да е 7 страници с литературния списък и всички фигури, таблици и графики.

Прочети повече