Етикет: Професионалист

Професионалистът във Връзки с обществеността: Личностни качества и професионална компетентност

Връзки с обществеността (Пъблик рилейшънс, ПР, пиар, PR) е дейност, занимаваща се с поддържането на публичен имидж на известни или публични личности, организации и програми. ПР представлява организацинна политика чрез система от целенасочени подходи, средства и техники, чиято цел е да мотивира публиката да вземе участие в нейното осъществяване. ПР има за цел да изрази най-пълно мисията на организацията – коя е тя, за какво съществува, какви социални потребности удовлетворява, как разбира своята обществена отговорност и т.н. Същевременно чрез ПР публиката заявява своите желания изисквания към организацията, с които тя е длъжна да се съобразява. Смисълът на ПР е установяване на устойчив диалог, спечелване на публиките за организационната политика и въвличането им в нейната реализация.

Прочети повече