Етикет: курсови работи

Как се пишат курсови работи

Курсовата работа е част от обучението във висшите училища и в процеса на писането ѝ се развива творческото мислене на студентите. Тя провокира изследователските търсения на студентите по време на семестриалното образование, излиза се извън руслото на репродуктивното възпроизвеждане на знания.
Написването на курсови работи изисква проучване на повече литературни източници (монографии, статии, студии и др.), умения за селектиране, позоваване на научни публикации, а също и на такива, които са базови. Използваните източници се включват в списъка с използваната литература, като структурно се поставят в края след текста и се записват според страндартните изисквания.

Прочети повече

курсова работа Анализ на детска рисунка от предучилищна възраст. Изобразителна техника

Детската рисунка на Дамяна – момиче от предучилищна възраст – представлява пейзаж, разгърнат в типичното за детското мислене на тази възраст плоскостно изображение. В произведението липсва дълбочина, а всички изобразени елементи присъствант на преден план, поставени един до друг или един над друг. В духа на детския наивизъм светът е представен като двуизмерно пространство, затворено между линията на зелената трева и линията на синьото небе. Така предният план на творбата се насища с изображението на цветята, къщата, триетажната къща, разноцветните балони, политнали към небето, камъка и платформата, на която се вее българският трибагреник, и слънцето, греещо със своите лъчи.

Прочети повече

курсова работа EURO DISNEY или как може да се провали успешен бранд

курсова работа EURO DISNEY или как може да се провали успешен бранд

Прочети повече