Етикет: култури

есе по Свят и личност Какво печели и какво губи българската култура при срещите си с другите култури на Балканите, в Европа и в света?

Българската култура е успяла да се докаже пред света и Европа като едно уникално постижение на нашия народ, притежаващо високи естетически стойности, непресъхваща традиция, която продължава да ражда неповторими художествени произведения. Културата ни носи дълбоко в себе си българския дух, изпълнената ни с перипетии историческа съдба, мечтите и въжделенията на един малък народ, поел нелекия път за себеутвърждаването.
Културата е израз на стремежа на хората да намерят себе си като личности, като общност, да се обозначат хем като различни от другите, хем и като близки с тях. В този смисъл най-високите културни приноси на България се появяват в онези моменти, когато сме търсели и намирали корените на своя дух, не забравяйки обаче опита и постигнатото на тези преди нас. Винаги когато сме използвали творчески чуждото, сме разгръщали най-всеобхватно своя потенциал и сме създавали безценни и неповторими произведения.

Прочети повече