Етикет: КУЛТУРА НА РЕЧТА

курсова работа КУЛТУРА. КУЛТУРА НА РЕЧТА

Самата дума «култура» произхожда от латински език и означава нещо обработено. Всъщност човекът обработва, подрежда различни елементи в културен код, който може да бъде разчетен от носителя на културата по определен начин и да предизвика съответната културна реакция от този възприемател. Възприемателите могат да осмислят значението на този културен код и сами да създават такива поредици от елементи, влагайки в тях културни послания, независимо от това чрез какво този код е изразен – дрехи, символи или думи.
Обективната култура е лесна за заучаване, когато трябва да овладеем езика на дадена общност – ние овладяваме думите и техните значения в чуждия език в съпоставка със значенията на думите в майчиния език. Но вложените значения в различните култури са различни, което влияе и на лексикалното значение. Тук е ролята на субективната култура, която се състои от невидимите и не дотам осезаеми аспекти, отнасящи се до дадена група хора – човешките ценности, отношения, норми на поведение и възприети роли.
Тук можем да използваме и понятията материална и духовна култура. Обективната култура е видимата част на айсберга, докато невидимата част от него се свързва с духовната култура, която е исторически обусловена, свързана с ценностите, вярванията и представите на общността, която е носител на тази култура.

Прочети повече