Етикет: комуникативни нарушения

курсова работа Музикотерапия при деца с комуникативни нарушения на вербалната комуникация

Благотворният ефект, който оказва изкуството върху човешкия организъм, е доказан отдавна и без съмнение както в теоретичната литература по проблема, така и в практическия му аспект. Изкуството с цел терапия, корекция, стимулация на личностните особености се използва успешно както за превенция и лечение при редица заболявания, така и като ефикасен метод в помощ на различни социални и образователни институции. От арттерапевтична гледна точка, изразните средства, които изкуството използва, се определят като стимулиращи за децата със специални образователни потребности, а и като положително въздействащи в процеса на тяхната интеграция в масовото училище.
Музикотерапията е една от възможностите на изкуството за интегриране на деца с комуникативни нарушения на вербалната комуникация към условията на съвременен педагогически и терапевтичен процес.

Прочети повече