Етикет: икономическа теория

казус по Обща икономическа теория

Стоковият дефицит е такава ситуация на пазара, когато при дадена цена търсенето надвишава предлагането. Дефицитът като устойчив феномен е възможен, когато цените на парите не могат да изпълнят функцията си за разпространение на редки стоки между конкурентни клиенти.
В условията на пазарна икономика стоков дефицит се появява или по отношение на стоки с уникални качествени характеристики и произведени в ограничени количества, или във връзка с прекъсвания в предлагането на стоки с масово търсене. Освен това производителите и търговските предприятия с цел стимулиране на търсенето на определен продукт могат да забавят продажбата му, което също е вид временен недостиг на стоки.

Прочети повече