Етикет: ефективна стратегия

дипломна работа Обученията на персонала – ефективна стратегия за изграждане и повишаване на ангажираността на служителите към работата

В наши дни лоялността на служителите е слабо изразена, тъй като индивидите са в непрекъснато търсене на нови възможности за развитие. Организациите трябва да инвестират в обучението и развитието на служителите си, тъй като това има отношение към привързаността им към организацията и включеността в работата. Организациите, които успяват да предложат възможности за развитие и обучение, интересна и престижна работа, ясни и точни правила на взаимодействие, както и компетентни ръководители, ще задържат за по-дълго своите таланти. Колкото по-малко служители напускат организацията, толкова по-малко разходи ще има за обучения, няма да се налага да се инвестира в адаптация на новите служители, рисковете от загуби ще са минимални. За всичко това, мощен катализатор е чувството за ангажираност към работата и привързаност към организацията.

Прочети повече