Етикет: детска градина

План-конспект на урок по безопасност на движението за втора група в детската градина

I. Цели на урока:
• Изграждане у децата на конкретни представи за участници в движението; светлините на светофара и съдържанието на достъпни пътни знаци; основни правила за безопасно движение;
• Изграждане на умения да проектират в последователност действия при пресичане на пътното платно;
• Да демонстрират желание да регулират поведението си съобразно правила и норми за безопасно движение;
• Да проявяват положително емоционално отношение към труда на хората, които се грижат за безопасността, живота и сигурността на участниците в движението;
• Да анализират пътна ситуация от картина и отговорят на въпроси. Да забелязват детайлите в уличната ситуация.

Прочети повече