философско есе „Важна е енергията, с която се избира“ Сьорен Киркегор

Вашият коментар