Как се пише подборен преразказ

Подборният преразказ е вид репродуктивен текст, в който със свои думи се предава точно определен аспект от съдържанието на наративен текст.

        Специфичните особености на писмения подборен преразказ можем да обобщим по следния начин:

 • Подборният преразказ пресъздава частично първоизточника в определен смислов аспект, като възпроизвежда фрагменти от съдържанието му, подбрани във връзка с проследяването на някаква частна тематична линия (причинно-следствена зависимост, развитие на мотив и т. н.).
 • Обхващат се точно (и само) тези елементи от цялостния сюжет на първоизточника, които са във връзка с формулирания в задачата смислов аспект. Пресъздаването на извънсюжетни елементи, попадащи в обсега на формулировката, е факултативно и по преценка на преразказващия.
 • Подборният преразказ достоверно пресъздава съдържанието на избраните фрагменти от първоизточника, без да да добавя измислени елементи и връзки.
 • Не се допускат добавки с интерпретиращ характер (относно въздействие, стилно-езикови характеристики, степен на понятност на първоизточника и пр.). Неуместно е коментарното изразяване на лична позиция към елементи от разказния свят.
 • В обемно отношение подборният преразказ се очаква да е по-кратък от първоизточника поради смисловото си съотнасяне с него като част към цяло.
 • В преразказната версия могат да бъдат използвани техниките както на сбитото, така и на подробното преразказване на подбраните фрагменти.
 • Препоръчително е повествуващата реч да е в сегашно време; по изключение може да се преразказва в л- форми.
 • Пряката реч от първоизточника се пропуска или се възпроизвежда косвено.
 • Допуска се използването на единични вътрешни цитати от първоизточника.

      По-общите преразказни критерии на писмения подборен преразказ можем да обобщим по следния начин:

 • Разказната реч в подборния преразказ се води в третолична (той) форма от името на неутрален повествовател.
 • Основното разказно време/наклонение трябва да е единно за целия текст.
 • Съдържанието на подбраните фрагменти се възпроизвежда със свои думи.
 • Информацията в подборния преразказ е предназначена за въображаем анонимен адресат, на когото първоизточникът не е познат.
 • Добавянето на фрагменти с коментарен характер не се допуска.

         Можем да обобщим следното: основно жанрово изискване към подборния преразказ е да пресъздава достоверно определен частен аспект от съдържанието на изходния текст; смисловото възпроизвеждане трябва да е изпълнено със свои думи и да е издържано в единно основно разказно време/наклонение; информацията трябва да е предназначена за адресат, незапознат с първоизточника.

Използвана литература:

 1. Маргарита Георгиева, Елка Добрева. Писмените ученически текстове. Първа част. София, 2003, изд. Кръгозор

Подбор и селекция: http://www.kursoviraboti.com

Вашият коментар