курсова работа по комуникативни умения – Радио

3 новини – вътрешни – по няколко изречения за излъчване

3 новини международни

1 светска новина

1 спортна новина, събитие с резултат, Пулев примерно

Да отговарят на въпросите:

1. Какво?

2. Къде?

3. Кой?

4. Кога?

5. Как?

10 въпроса за интервю към Министъра на отбраната?

По тема: състояние на Българската армия?

___________________________________________________________________

Журналистически коментар на събитие/мероприятие

Вашият коментар