курсова работа Индивидуално практическо задание № 4 Да се развие бизнес идея, базирана на възможностите за реализация на следните активи: 3 броя апартаменти в гр. Пловдив, съответно 72 кв. м; 66 кв. м. и. 103 кв. м.

  • курсова работа Индивидуално практическо задание № 4 Да се развие бизнес идея, базирана на възможностите за реализация на следните активи: 3 броя апартаменти  в гр. Пловдив, съответно 72 кв. м; 66 кв. м. и. 103 кв. м.

Вашият коментар