Презентациите могат да бъдат самостоятелни или групови (екипни). Във втория случай са необходими умения за работа в екип. Всяка презентация има цел (подцели), задачи, план и структура. Основните елементи на структурата са:

 • увод,
 • основна част
 • заключение.

    Презентацията се използва като метод за устно изпитване – както при текущо, така и при финално оценяване. Оценяването се извършва чрез предварително определени критерии и показатели, които отразяват процеса на планиране и реализиране на презентацията. Сред най-често използваните индикатори са:

 • Идентифициране целта и задачите на презентацията.
 • Идентифициране на характеристиките и потребностите на аудиторията.
 • Планиране на съдържанието, дейностите и времето.
 • Разпределяне на времето.
 • Организация на залата.
 • Подбор и подготовка на материали за презентацията.
 • Структура на материала.
 • Убедително представяне на презентацията.
 • Подходящ тон и стил на гласа.
 • Скорост на говорене.
 • Използване на подходящи жестове и пози (език на тялото).
 • Връзка с аудиторията.
 • Отговаряне на въпросите.
 • Справяне с нервното напрежение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *