интерпретативно съчинение СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ С ТЪЛКУВАНЕТО НА ЗАГЛАВИЕТО “ЕДНА БЪЛГАРКА” КАТО ЕДНА ОТ МНОГОТО, ЕДНА, КОЯТО НОСИ ХАРАКТЕРНИТЕ ЧЕРТИ НА БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА? НЕ МОЖЕМ ЛИ ДА ВИДИМ В НЕГО И ОБРАТНОТО – ПОДЧЕРТАВАНЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНОСТТА НА ОБРАЗА В СМИСЪЛ: “ЕТО ИМА И ТАКИВА БЪЛГАРКИ”?

  • интерпретативно съчинение СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ С ТЪЛКУВАНЕТО НА ЗАГЛАВИЕТО “ЕДНА БЪЛГАРКА” КАТО ЕДНА ОТ МНОГОТО, ЕДНА, КОЯТО НОСИ ХАРАКТЕРНИТЕ ЧЕРТИ НА БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА? НЕ МОЖЕМ ЛИ ДА ВИДИМ В НЕГО И ОБРАТНОТО – ПОДЧЕРТАВАНЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНОСТТА НА ОБРАЗА В СМИСЪЛ: “ЕТО ИМА И ТАКИВА БЪЛГАРКИ”?

Вашият коментар