Учебно-консултантски център „Словеси“ и http://kursoviraboti.com организират през новата учебна година следните курсове:

  • кандидатстудентски курсове по български език, литература, езикова култура, история, психология
  • подготвителни курсове за държавен зрелостен изпит по български език и литература, география, история, философски цикъл
  • подготвителни курсове за национално външно оценяване в 7. клас по български език и литература и по математика.
  • Индивидуални уроци по български език и литература, езикова култура, история, философия за ученици от 5. до 12. клас
  • Индивидуални уроци за текуща подготовка с ученици от 1. до 12. клас по всички дисциплини

     Учебно-консултантски център „Словеси“ и http://kursoviraboti.com организират индивидуални консултации със студенти по различни дисциплини.

      Предлагаме и следните допълнителни услуги:

  • Текстообработка –  компютърен набор на текстове;
  • Цялостно редактиране на текстове

Нашият телефон за връзка е 0876424904

Можете да ни пишете и на следните имейли:

vandalisi@abv.bg

kursoviraboti.com@yahoo.com

Можете да ни пишете и във фейсбук профила: Дипломни и курсови работи, реферати, есета, дисертации

Гарантираме пълна конфиденциалност и спазване на професионалните етични норми  и принципи!