Категория: тест

THE GRAMMATICAL CATEGORIES OF THE ENGLISH NOUN – CASE

The grammatical category of case in English has been notoriously difficult to define. This difficulty arises partly from the simplification of the English inflectional system and partly from the confusion which stems from the differences in terminology among different authors. Historically, English had a fully developed system of inflectional cases which gradually underwent a process of reduction. Presently there are only remnants of the old case system, most noticeable in the pronoun paradigm of the language (Huddleston & Pullum, 2012). The only largely accepted category of case in English today is the genitive, which is marked by the ‘s and has certain syntactic and semantic functions.

Прочети повече

ТЕСТ по литература за 12. клас Атанас Далчев „Дяволско”

Тестът по литература е критериален, защото при него като норма са изискванията на учебната програма. С тях се установяват постижения на учениците, но в съответствие с изискванията на учебната програма, в съответствие с целите и задачите на обучението по литература за 12. клас.
В учебната програма по литература за 12. клас се изучава стихотворението на Атанас Далчев „Дяволско“. Представеният тематичен тест по литература за 12. клас играе роля при установяване на критерии за резултатността на педагогическия процес при обучението на учениците от 12. клас относно възприемането и интерпретацията на Далчевото стихотворение „Дяволско“.
В училищната среда тестът по литература се използва с цел осъществяване на текущ контрол на знанията и уменията на учениците от 12 . клас.
Тестът по литература съдържа 15 задачи. Задачите са два вида:
• със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верният, и
• с кратък свободен отговор.
За всяка задача със структуриран отговор трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Верен е само един от структурираните отговори.
Задачите в тестовете са от следните когнитивни равнища:
• когнитивно равнище намиране и извличане на информация.
• когнитивно равнище обобщаване и тълкуване
• когнитивно равнище осмисляне и оценяване

Прочети повече

ТЕСТ по български език за 7. клас Художествен текст

Тестът съдържа 15 задачи по български език. Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верният, и с кратък свободен отговор. Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката в тестовата книжка. За да посочите своя отговор, срещу номера на съответната задача отбележете със знака X буквата на избрания от Вас отговор.
Ако след това прецените, че първоначалният Ви отговор не е верен, запълнете кръгчето с грешния отговор и отбележете със знака Х буквата на друг отговор, който приемате за верен.
За задачите със свободен отговор в тестовата книжка е оставено празно място. Използвайте това място, за да запишете своя отговор. Ако след това прецените, че записаният свободен отговор не е верен, задраскайте го с хоризонтална черта и запишете над него отговора, който според Вас е правилен.
Запомнете! Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е отбелязана със знака Х. За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор.

Прочети повече