Posts in the разработка на задачи Category at Дипломни работи, курсови работи, реферати, доклади, казуси, есета, презентации, проекти, дисертации, преразкази, съчинения. Курсове, уроци

курсова работа Задачи по схемотехника

курсова работа Задачи по схемотехника
юни 22, 2020
Готови работи

курсова работа Задачи по схемотехника

Как се пише резюме

Как се пише резюме
май 3, 2020
Готови работи

Съставянето на резюме изисква четене с разбиране и осмисляне на информацията от текста. Когато резюмираме даден текст, трябва да определим смисловите части на текста. Резюмирането всъщност е кратко изложение, в което са изведени основните положения на текста.
С резюмирането се проверяват уменията да се възприемат смисли от текстове с различни съдържателни, функционални и езикови особености, както и да се обработва получената информация в съответствие с поставената задача. В резюмето се отразяват също и уменията да се спазват книжовните норми.
В текста на резюмето пишешият предава информацията, като не изразява лично отношение и не дописва нови факти и обстоятелства, които липсват в текста.

Придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/ от учители, директори и педагогически специалисти

Придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/ от учители, директори и педагогически специалисти
май 3, 2020
Готови работи

С приеманото на Закона за предучилищното и училищното образование през 2016 г. за първи път е обособен раздел, който разглежда параметрите за кариерно развитие на педагогическите специалисти. Законодателят дава дефиниция на понятието „кариерно развитие”: „кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието.” В същия раздел законодателят е регламентирал тристепенен модел на кариерно развитие в хоризонтален план на учителите и възпитателите: учител/възпитател; старши учител/старши възпитател, главен учител/главен възпитател. Предвидено е и кариерно развитие на другите педагогическите специалисти, с изключение на учителите и възпитателите, което се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен. Делегирано е правото на работодателя да присъжда степените, които обаче не се запазват при прекратяване на трудовото правоотношение.

КУРСОВА РАБОТА по електротехника и електроника за специалност Индустриален мениджмънт – решаване на задачи

КУРСОВА РАБОТА по електротехника и електроника за специалност Индустриален мениджмънт – решаване на задачи
февруари 29, 2020
Готови работи

ЗАДАЧА 2
А) Какво представлява полупроводниковите елементи (ППЕ).
Б) Какво представлява попупроводниковия ДИОД, принцип на действие, условно означение, волт-амперната характеристика.
В) Какво представлява попупроводниковия ТИРИСТОР, принцип на действие, условно означение, волт-амперната характеристика.

презентация На какво като учители е нужно да научим децата, за да се справят с предизвикателствата на утрешния свят?

презентация На какво като учители е нужно да научим децата, за да се справят с предизвикателствата на утрешния свят?
февруари 12, 2020
Готови работи

Cъвременният свят изглeждa cтaвa вce пo-cлoжeн. Texнoлoгиятa пpaви гoлeми cĸoĸoвe. Иĸoнoмиĸите бъpзo ce тpaнcфopмиpaт. B пoлитиĸaтa пpинципитe и paзбиpaниятa, ĸoитo ca били oпpeдeлящи в пpoдължeниe нa дeceтилeтия, вeчe нe мoгaт дa ce пpиeмaт зa дaдeнocт. Свидетели сме на обществени процеси, които пocтaвят пoд cъмнeниe бъдeщeтo.
Живeeм във вpeмe нa бъpзa пpoмянa. А тази промяна идвa c пpeдизвиĸaтeлcтвa и възмoжнocти. Образованието е призвано да ни подготви за тази промяна и да насочи вниманието ни към предизвикателствата на бъдещето.

курсова работа Генератор на правоъгълни и триъгълни импулси – структурна и принципна схема

курсова работа Генератор на правоъгълни и триъгълни импулси – структурна и принципна схема
февруари 12, 2020
Готови работи

При предаване и обработка на информацията се използват сигнали с най-разнообразна форма – правоъгълни, линейни изменящи се, стъпалообразни синусоидални и други. Получаването на такива сигнали е възможно чрез използването на различни схеми, които условно могат да се разделят на:
• Специализирани генератори – генератори на правоъгълни импулси (мултивибратори), генератори на линейно изменящо се напрежение, генератори на стъпаловидно напрежение и пр.
• Многофункционални генератори, изградени на базата на подходящо свързани функционални устройства като интегратори, компаратори, умножители, суматори и други, които генерират едновременно два или повече сигнала с различна форма – правоъгълен и линейно изменящ се, правоъгълен и стъпалообразен и др.
• Генератори на функции, използващи апроксимация на функция F(t) описваща сигнала U(t), чрез който се генерира пулс със сложна форма.

задачи по геометрия

задачи по геометрия
октомври 14, 2019
Готови работи

задачи по геометрия

задачи за текущ контрол по маркетинг

задачи за текущ контрол по маркетинг
октомври 14, 2019
Готови работи

задачи за текущ контрол по маркетинг

Изпитни задачи по теоретична механика

Изпитни задачи по теоретична механика
октомври 13, 2019
Готови работи

Изпитни задачи по теоретична механика

Задачи за текущ контрол по маркетинг

Задачи за текущ контрол по маркетинг
октомври 13, 2019
Готови работи

Задачи за текущ контрол по маркетинг