Posts in the Писане на дисертации по поръчка Category at Дипломни работи, курсови работи, реферати, казуси, есета, презентации, проекти, дисертации. Курсове, уроци

Как се пише и защитава дисертация

Как се пише и защитава дисертация
август 5, 2017
за докторанти

  Дисертационният труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” трябва да съдържа научни или научно-приложни резултати, които представляват …Прочети повече

Дисертации по всички дисциплини

Дисертации по всички дисциплини
юни 8, 2017
Писане на дисертации по поръчка

Писане на дисертации по поръчка