Posts in the есета Category at Дипломни работи, курсови работи, реферати, доклади, казуси, есета, презентации, проекти, дисертации, преразкази, съчинения. Курсове, уроци, Page 6

реферат Емоции и чувства в учебния процес

реферат Емоции и чувства в учебния процес
февруари 18, 2020
Готови работи

Емоционалните процеси наред с когнитивните и мотивационните представляват особен аспект на преживяването и поведението или с други думи – на преработката на информацията, който се отнася най-вече до динамиката на постигане или непостигане на цели, т.е. до задоволяването или незадоволяването на потребности, претенции и др.
По своята интензивност формално емоциите могат да се разграничат на (Минчев 2005):
1. Същински, интенционални чувства, насочени към обекти или лица.
2. Настроения, например депресии, които обхващат цялостно преживяването.
3. Афекти, протичащи много интензивно и нерядко дезорганизиращи поведението.

курсова работа Филмът на Иван Кулеков „Държава се прави с хора“

курсова работа Филмът на Иван Кулеков „Държава се прави с хора“
февруари 18, 2020
Готови работи

Филмът на Иван Кулеков „Държава се прави с хора“ си поставя една амбициозна задача – да възхвали труда на онези хора, които са участвали в процеса на присъединяването на България към Европейския съюз, да разкрие трудностите и препятствията, съпътствали трънливия път на преговорите с европейските партньори и по този начин да ни въвлече в личните истории, съдби и стремежи на целия екип, изнесъл тежестта на осъществяването на тази външнополитическа цел за България. Хората в този филм не са политиците, които подписват споразуменията за отделните преговорни глави, финалния договор за присъединяване и които изнасят политическите речи по време на лъскавите събития в Брюксел и Страсбург. Хората – това са експертите от различните министерства, техническите лица и целия обслужващ персонал, които затварят преговорна глава след преговорна глава и денонощно работят за успеха на България в този труден процес.

курсова работа Задачи и цели на духовно-нравственото възпитание в статията на Магдалена Легкоступ „Духовно-нравственото възпитание в детската градина“

курсова работа Задачи и цели на духовно-нравственото възпитание в статията на  Магдалена Легкоступ „Духовно-нравственото възпитание в детската градина“
февруари 18, 2020
Готови работи

В статията си Духовно-нравственото възпитание в детската градина Магдалена Легкоступ обръща внимание на православната педагогика, която би могла да разгърне образователен модел, осигуряващ духовно-нравствените компоненти в образователното съдържание. Авторката подчертава, че „духовно-нравственото възпитание на основата на православните традиции формира ядрото на личността, като влияе благотворно на всички страни и форми на взаимоотношение на детето със света: на неговото етическо и естетическо развитие, светоглед и формиране на гражданска позиция, патриотична и семейна ориентация, интелектуален потенциал, емоционално състояние и общо физическо и психическо развитие“.

курсова работа Анализ на детска рисунка от предучилищна възраст. Изобразителна техника

курсова работа Анализ на детска рисунка от предучилищна възраст. Изобразителна техника
февруари 17, 2020
Готови работи

Детската рисунка на Дамяна – момиче от предучилищна възраст – представлява пейзаж, разгърнат в типичното за детското мислене на тази възраст плоскостно изображение. В произведението липсва дълбочина, а всички изобразени елементи присъствант на преден план, поставени един до друг или един над друг. В духа на детския наивизъм светът е представен като двуизмерно пространство, затворено между линията на зелената трева и линията на синьото небе. Така предният план на творбата се насища с изображението на цветята, къщата, триетажната къща, разноцветните балони, политнали към небето, камъка и платформата, на която се вее българският трибагреник, и слънцето, греещо със своите лъчи.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/obrazova/kursoviraboti.com/wp-content/themes/bombax/includes/layout.php on line 67

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/obrazova/kursoviraboti.com/wp-content/themes/bombax/includes/layout.php on line 67