Posts in the есета Category at Дипломни работи, курсови работи, реферати, доклади, казуси, есета, презентации, проекти, дисертации, преразкази, съчинения. Курсове, уроци, Page 2

курсова работа Бог, човек и свят в Средновековната християнска философия

курсова работа Бог, човек и свят в Средновековната християнска философия
юли 18, 2020
Готови работи

курсова работа Бог, човек и свят в Средновековната християнска философия

курсова работа Антична философска класика и елинизъм. Сократ. Платон. Аристотел. Античен скептицизъм и стоицизъм

курсова работа Антична философска класика и елинизъм. Сократ. Платон. Аристотел. Античен скептицизъм и стоицизъм
юли 18, 2020
Готови работи

курсова работа Антична философска класика и елинизъм. Сократ. Платон. Аристотел. Античен скептицизъм и стоицизъм

курсова работа Възникване и развитие на античната философия. Първи философски школи. Античен атомизъм

курсова работа Възникване и развитие на античната философия. Първи философски школи. Античен атомизъм
юли 18, 2020
Готови работи

курсова работа Възникване и развитие на античната философия. Първи философски школи. Античен атомизъм

курсова работа Философски школи и идеи в Древна Индия и Китай

курсова работа Философски школи и идеи в Древна Индия и Китай
юли 18, 2020
Готови работи

курсова работа Философски школи и идеи в Древна Индия и Китай

курсова работа Философията: представи за нейния предмет, философията като светоглед, философската рефлексия, вечните философски въпроси

курсова работа Философията: представи за нейния предмет, философията като светоглед, философската рефлексия, вечните философски въпроси
юли 18, 2020
Готови работи

курсова работа Философията: представи за нейния предмет, философията като светоглед, философската рефлексия, вечните философски въпроси

научно есе по филма „12 разгневени мъже“

научно есе по филма „12 разгневени мъже“
юли 18, 2020
Готови работи

научно есе по филма „12 разгневени мъже“

Придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/ от учители, директори и педагогически специалисти

Придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/ от учители, директори и педагогически специалисти
май 3, 2020
Готови работи

С приеманото на Закона за предучилищното и училищното образование през 2016 г. за първи път е обособен раздел, който разглежда параметрите за кариерно развитие на педагогическите специалисти. Законодателят дава дефиниция на понятието „кариерно развитие”: „кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието.” В същия раздел законодателят е регламентирал тристепенен модел на кариерно развитие в хоризонтален план на учителите и възпитателите: учител/възпитател; старши учител/старши възпитател, главен учител/главен възпитател. Предвидено е и кариерно развитие на другите педагогическите специалисти, с изключение на учителите и възпитателите, което се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен. Делегирано е правото на работодателя да присъжда степените, които обаче не се запазват при прекратяване на трудовото правоотношение.

есе по Свят и личност Какво печели и какво губи българската култура при срещите си с другите култури на Балканите, в Европа и в света?

есе по Свят и личност Какво печели и какво губи българската култура при срещите си с другите култури на Балканите, в Европа и в света?
март 28, 2020
Готови работи

Българската култура е успяла да се докаже пред света и Европа като едно уникално постижение на нашия народ, притежаващо високи естетически стойности, непресъхваща традиция, която продължава да ражда неповторими художествени произведения. Културата ни носи дълбоко в себе си българския дух, изпълнената ни с перипетии историческа съдба, мечтите и въжделенията на един малък народ, поел нелекия път за себеутвърждаването.
Културата е израз на стремежа на хората да намерят себе си като личности, като общност, да се обозначат хем като различни от другите, хем и като близки с тях. В този смисъл най-високите културни приноси на България се появяват в онези моменти, когато сме търсели и намирали корените на своя дух, не забравяйки обаче опита и постигнатото на тези преди нас. Винаги когато сме използвали творчески чуждото, сме разгръщали най-всеобхватно своя потенциал и сме създавали безценни и неповторими произведения.

философско есе Човек без вяра е като риба без велосипед

философско есе Човек без вяра е като риба без велосипед
март 28, 2020
Готови работи

философско есе Човек без вяра е като риба без велосипед

философско есе Познайте истината и тя ще ви направи свободни!

философско есе Познайте истината и тя ще ви направи свободни!
март 23, 2020
Готови работи

Животът ни на този свят неизменно минава през множество предизвикателства, като ни кара да търсим себе си, собствената си неповторимост сред истини, грешки и заблуждения. Ту се лутаме, насочени към единствената истина, ту ни се струва, че истините са неизброими и всеки е устремен към своята в един етап от жизнения път, докато в други ситуации застъпва различно становище. Упорито си задаваме въпроса дали познанието на истината за света и човека ще ни направи свободни.
Според Платоновите разбирания, изразени и в диалога “Пирът”, Сократ упорито твърди, че не знае нищо, но в същото време не схваща познанието като непостижимо, а го определя като най-висша ценност. В тази постановка е заложена идеята за безкрайния процес на човешкото познание и противопоставянето на догматичното проповядване на окончателни истини.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/obrazova/kursoviraboti.com/wp-content/themes/bombax/includes/layout.php on line 67

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/obrazova/kursoviraboti.com/wp-content/themes/bombax/includes/layout.php on line 67