Етикет: художествен текст

ТЕСТ по български език за 7. клас Художествен текст

Тестът съдържа 15 задачи по български език. Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верният, и с кратък свободен отговор. Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката в тестовата книжка. За да посочите своя отговор, срещу номера на съответната задача отбележете със знака X буквата на избрания от Вас отговор.
Ако след това прецените, че първоначалният Ви отговор не е верен, запълнете кръгчето с грешния отговор и отбележете със знака Х буквата на друг отговор, който приемате за верен.
За задачите със свободен отговор в тестовата книжка е оставено празно място. Използвайте това място, за да запишете своя отговор. Ако след това прецените, че записаният свободен отговор не е верен, задраскайте го с хоризонтална черта и запишете над него отговора, който според Вас е правилен.
Запомнете! Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е отбелязана със знака Х. За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор.

Прочети повече