Етикет: Тренинг

курсова работа по ГРУПОВА ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА Тренинг за общуване на юноши и девойки – горна училищна възраст

Цел:
– формиране на толерантно поведение на уменията, култура на общуване;
– повишаване на сближаването на проучваната група;
– развитие на екипа като неразделна група;
– практикуване на умения за групово взаимодействие;
– подобряване на уменията за правилна междуличностна комуникация;
– формиране на социална и комуникативна компетентност
– практикуване на умения за ефективно поведение за постигане на съгласие при решаване на групова задача.
Мястото е класната стая;
Видове работа: разработване на практически умения в режим на обучение, бизнес игра, упражнения с елементи на обучение, дискусии, споделяне, размисъл.
Продължителността на обучението е 3 дни, като във всеки ден обучението е с продължителност от 2 часа – (2 часа и 20 минути)

Първи работен ред
1. Актуализация за работа.
– свързване на „тук“ и „сега“;
– калибриране;
– установяване на разбирателство

Прочети повече