Етикет: тест

ТЕСТ по литература за 12. клас Атанас Далчев „Дяволско”

Тестът по литература е критериален, защото при него като норма са изискванията на учебната програма. С тях се установяват постижения на учениците, но в съответствие с изискванията на учебната програма, в съответствие с целите и задачите на обучението по литература за 12. клас.
В учебната програма по литература за 12. клас се изучава стихотворението на Атанас Далчев „Дяволско“. Представеният тематичен тест по литература за 12. клас играе роля при установяване на критерии за резултатността на педагогическия процес при обучението на учениците от 12. клас относно възприемането и интерпретацията на Далчевото стихотворение „Дяволско“.
В училищната среда тестът по литература се използва с цел осъществяване на текущ контрол на знанията и уменията на учениците от 12 . клас.
Тестът по литература съдържа 15 задачи. Задачите са два вида:
• със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верният, и
• с кратък свободен отговор.
За всяка задача със структуриран отговор трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Верен е само един от структурираните отговори.
Задачите в тестовете са от следните когнитивни равнища:
• когнитивно равнище намиране и извличане на информация.
• когнитивно равнище обобщаване и тълкуване
• когнитивно равнище осмисляне и оценяване

Прочети повече