Етикет: спортни училища

Наредба № 1 от 30 август 2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за приемане и преместване на ученици в спортните училища;
2. организацията на спортната подготовка на учениците в спортните училища.
(2) Наредбата се прилага за държавните и общинските спортни училища.

Прочети повече