Етикет: система за управление

курсова работа Процес на въвеждане на система за управление на риска

Представеният за разглеждане и анализ случай представлява интересен казус, тъй като по своята същност включва оценка на рисковете, произтичащи от въвеждане на отдел за преценка на рисковете и евентуалните негативни последствия от взетите в компанията решения. Въпросът включва няколко важни аспекта и от основно значение е характерът на основната за организацията дейност – разработването на софтуер. Това е област, в която иновативните идеи и ефикасното им прилагане са ключови за конкурентоспособността на компанията и конфиденциалността на всички нива е жизнено важна. Поради тази причина, изискванията, пред които е изправен юридическият отдел на компанията, крият рискове и опасенията на Джордж Френч са напълно основателни.
Същността на провежданата от компанията дейност е да се използват ресурсите на организацията, за да се придобие всякакво, дори най-малко предимство пред опонентите им, които биха се възползвали от всяка възможност да вземат превес. Според законовите разпоредби разкриването на вътрешнофирмена информация е задължително и подлежи на законови санкции, ако не бъде предоставена, ако бъде изискано.

Прочети повече