Етикет: решаване на задачи

КУРСОВА РАБОТА по електротехника и електроника за специалност Индустриален мениджмънт – решаване на задачи

ЗАДАЧА 2
А) Какво представлява полупроводниковите елементи (ППЕ).
Б) Какво представлява попупроводниковия ДИОД, принцип на действие, условно означение, волт-амперната характеристика.
В) Какво представлява попупроводниковия ТИРИСТОР, принцип на действие, условно означение, волт-амперната характеристика.

Прочети повече