Етикет: реторика

курсова работа Какви са фигурите на словото и фигурите на мисълта в „Реторика” от Аристотел

Ораторското изкуство възниква и се развива пълноценно в обществената среда на атинската демокрация – където обществените отношения създават реални условия за действената сила на сло¬вото. В този среда ораторът е убеден, че словото му ще промени хода на събитията (виж Александрова 2010). Трактатът „Реторика” е предназначен за ораторското изкуство и е създаден през 335 г. пр. н. е. за нуждите на философската школа на Аристотел (виж Александрова, Руменчев 1987, с. 83). Д. Александрова определя разбирането на Аристотел за реториката по следния начин: „Аристотел уточнява традиционното определение, принадлежащо на софистите, че реториката е наука за убеждаването. Задачата на реториката според него не е да убеждава, но във всеки даден случай да открива методите за убеждаване….С други думи, реториката има за задача да изучава както действително убедителното, така и привидно убедителното, подобно на диалектиката, която изучава както действителния, така и привидния силогизъм.” (Александрова 2006, с. 10)

Прочети повече