Етикет: проблеми пред фирмата

икономическо есе Проблеми пред фирмата в краткосрочен план – същност и възможности за решение

Политиката на фирмата е насочена към постигане на основните цели на предприятието – максимизиране на печалбата и минимизиране на разходите. Изборът и обосновката на корпоративната финансовата и управленската политика се влияят от следните основни вътрешни фактори: с каква организационна и правна форма се отнася дружеството, с каква дейност се занимава и с какъв отрасъл има дейност, какъв мащаб на дейността на компанията, дали дружеството има автоматизирани системи за управление, каква организационна структура на компанията оперира, колко добре е развита системата за финансово управление. В крайна сметка компанията избира за себе си такава политика, която е най-адаптирани към неговите вътрешни и външни функции и характеристики. Избраният курс на финансова и управленска политика трябва да осигури успешното функциониране на предприятието в условия на жестока конкуренция, постигане на плановете и резултатите в условия на ограничени ресурси, както и максимално увеличаване на пазарната стойност на компанията, което ще я направи привлекателна за привличане на големи инвеститори.

Прочети повече