Етикет: пресконференция

курсова работа Изграждане на имидж. Румен Радев – Пресконференция след предизборната кампания за президент и вицепрезидент на България, НДК, 13 ноември, 2016 г.

Изграждането на положителен политически имидж в обществото е първостепенна задача на всеки политик. Често политиците осъзнават няколко месеца преди кампанията, че имат нужда от политически маркетинг: те не преценяват, че отлагайки го за навечерието на изборите, ги осакатяват. За всички проблеми, за всички етапи на политическия живот текущият маркетинг само подготвя и служи на предизборния маркетинг. От общината до цялата страна предизборният маркетинг се прилага съвсем естествено към общинските избори, към парламентарните избори, към президентските избори и евентуално към референдумите – това е активна кампания. Текущият маркетинг обаче се състои в анализа и оценката на поведението на партиите, на личностите и на институциите както в столицата, така и по места, като им предоставя средства за най-добра позиция и за най-високо доверие. Това са “мирновременните” кампании: кампаниите за изграждане на имидж, за издигане на ръководни постове, за набиране на нови членове, подписките. Това е всъщност най-ефикасната мисия на политическите съвети за лидерите както относно партиите, така и сред обществеността.

Прочети повече