Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/obrazova/kursoviraboti.com/wp-content/themes/bombax/includes/layout.php on line 111

‘право’ Articles at Дипломни работи, курсови работи, реферати, доклади, казуси, есета, презентации, проекти, дисертации, преразкази, съчинения. Курсове, уроци

курсова работа Източници на правото и законодателството

курсова работа Източници на правото и законодателството
февруари 15, 2020
Готови работи

Класификацията на източниците на правото има общотеоретично значение и допринася за изяняване на същността на обективното право. Видовото разнообразие на източниците на правото е от значение, както за създаването на правото, така и за неговата реализация.
В теорията на правото се използват няколко основни критерия за обособяване на източниците на правото на видове:
1. В зависимост от това към кой дял на правото се отнасят (международното или на вътрешното право), източниците на правото се подразделят на:
1.1. Източници на международното публично право
– Международен договор
– Международен обичай
– Принципи на международното публично право
– Актовете на международните организации
1.2. Източници на правото на Европейския съюз, които в зависимост от субектитите и органите, които ги издават се подразделят на:
– Първичните източници (Учредителните договори на Европейския съюз), Хартата на ЕС е част от Договора от Лисабон. Учредителните договори имат характера на международни договори
– Производни източници (вторично законодателство на ЕС) – Актовете на Европейските институции
1.3. Източници на вътрешното право (националните правни системи), които следва да бъдат разглеждани самостоятелно, поради своето многообразие и специфични връзки между тях.

Как се прави дипломна работа

Как се прави дипломна работа
август 7, 2017
Готови работи

  Дипломната работа обикновено е разработка с дължина, варираща между 50 и 100 машинописни страници, където студентът разработва проблем, отнасящ …Прочети повече

Как се пише академично есе

Как се пише академично есе
август 7, 2017
Готови работи

  Думата есе по произход е френска и буквално означава “опит”. Eднотомният тълковен речник на френския език Robert я обяснява …Прочети повече

Как се пише казус

Как се пише казус
август 7, 2017
Готови работи

      Казусът е метод, при който се представя една проблемна ситуация, която е обект на анализ, с цел открояване на …Прочети повече

Как се прави презентация

Как се прави презентация
август 7, 2017
Готови работи

Основните правила при създаването на компютърната анимация са:Правила, свързани с текста:6 х 6 – най-много 6 реда текст с по 6 думи на ред;Повече визия, по-малко текст;Заглавията да са кратки и ясни, без използване на съкращения. В заглавията трябва да присъстват ключовите думи от текста и да са написани с по-едър шрифт.

Как се разработва проект

Как се разработва проект
август 7, 2017
Готови работи

  Учебният проект е вид учебна задача, свързана с решаването на проблем, с който учащите не са се занимавали преди …Прочети повече

Как се пише доклад

Как се пише доклад
август 7, 2017
Готови работи

         Докладът допринася за формиране на академичен начин на мислене на по-високо равнище и е неразделна част от изпълнението …Прочети повече

Как се пише реферат

Как се пише реферат
август 7, 2017
Готови работи

Съществуват няколко причини за написването на реферат: студентите и учениците придобиват умения да търсят информация по дадена тема. студентите и …Прочети повече

Как се пише курсова работа

Как се пише курсова работа
август 7, 2017
Готови работи

        Курсовата работа е част от обучението във висшите училища и в процеса на писането й се развива творческото …Прочети повече

Пазарът на дипломни и курсови работи активно се разширява

Пазарът на дипломни и курсови работи активно се разширява
август 5, 2017
Готови работи

  Изготвянето на дипломни и курсови работи активно се предлага на пазара, клиентите се умножават бързо, но въпреки това е …Прочети повече


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/obrazova/kursoviraboti.com/wp-content/themes/bombax/includes/layout.php on line 111

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/obrazova/kursoviraboti.com/wp-content/themes/bombax/includes/layout.php on line 67

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/obrazova/kursoviraboti.com/wp-content/themes/bombax/includes/layout.php on line 67